Logowanie :

Login lub Email lub GSM

Wpisz hasło

Prześlij


Anonse Erotyczne

Zasady zamieszczania Anonsów.


REGULAMIN SERWISU HOTISEX.PL


1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.hotisex.pl.
2. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod adresem e-mail: hot(MALPA)hotisex.pl
3. Przegladanie serwisu anonsów erotycznych HOTISEX.PL jest darmowe.
4. Anonse zamieszczane w serwisie HORISEX.PL sa płatne wg cennika publikowanego na stronie hotisex.pl


UŻYTKOWNIK

Użytkownikiem serwisu może być tylko i wyłcznie osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia, która zaakceptowała Regulamin rejestrujac sie do systemu Anonsów Erotycznych HOTISEX.PL.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Serwis umożliwia bezpłatne przegladanie anonsów erotycznych zamieszczanych przez zarejestrowanych użytkowników serwisu.
2. Przeglądanie serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika internetu który potwierdzi chęć przegladania serwisu i oświadczy że jest osoba pełnoletnia i ukończył 18 lat.
3. Do pełnego korzystania z usług serwisu wymagana jest rejestracja.


WYPOWIEDZENIE UMOWY


1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 15 dni od daty jej zawarcia.
2. Właściciel serwisu ma prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie.


REJESTRACJA


1. Warunkiem korzystania ze wszystkich możliwości serwisu jest rejestracja.
2. Warunkiem rejestracji jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego.
3. Użytkowinik rejestrujac się do systemu oświadcza iż :
a zapoznał się z regulaminem
b wszystki dane są prawdziwe
c. wyraża zgodę na publikację wizytówki użytkownika, zdjęć użytkownika lub miniaturek zdjęć użytkownika w serwisach należących do właściciela serwisu oraz na materiałach promujących serwisy właściciela.


MECHANIZM REJESTRACJI


Rejstracja uzytkownika przebiega dwuetapowo
1. Rejestrujac się w systemie podajesz aktualny adres email oraz numer telefonu komórkowego.
2. Po wykonaniu rejestracji w celu aktywacji utworzonego konta na podany adres emial zostanie przesłany link aby dokończyc rejestrację.
3. Administrator serwisu może również wysłać SMS w celu sprawdzenia poprawności numeru telefonu podanego przy rejestracji.
4. Od tego momentu możesz już sie zalogować oraz dodawać anonse do naszego serwisu.


OGRANICZENIA TECHNICZNE

1. Właciciel serwisu nie odpowiada za opóźnienia w działaniu serwisu.
2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za :
a - publikacje, treści oraz zdjęć, ich prawdziwość oraz autentycznośc fotografi.
b - szkody powstałej w wyniku ingerencji osób trzecich
c - szkody wynikające z dostępu do konta osób trzecich
d - przerwy w funkcjonowaniu serwisu
e - utratę danych spowodowaną awerią sprzętu, systemu lub inną.
3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do :
a - okresowego wyłączenia serwisu
b - krótkich przerw w dostępie do serwisu bez podania przyczyny
c - blokady częściowej lub całkowitej konta użytkownika
d - Usuwania wpisów i komentarzy które zawierają zwroty obrażliwe, wulgarne, reklamowe, inne.
e - całkowitej blokady kont użytkowników z których za posrednictwem systemu rozsyłany bedzie SPAM.


OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkowink zobowiązany jest do :
1. Przestrzeganie regulaminu
2. Przestrzeganie prawa
3. Przestrzeganie nadetykiety
4. Przestrzeganie praw autorskich
5. Powiadamianie Administratora o naruszeniach.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administarator dołoży wszelkich starań aby Serwis działał w sposób ciągły.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.


1